Cuộc sống New Zealand Giáo dục Góc du học

Học phí các bậc học ở New Zealand

Học phí của các bậc học tại New Zealand của một số trường để bạn tham khảo

Đại học

 Tuition range:
NZ$28,000 – NZ$35,000 per year

INSTITUTES OF TECHNOLOGY AND POLYTECHNIC (ITP): trường nghề, cao đẳng nhưng cũng đào tạo và cấp bằng đến Tiến sĩ

 Tuition range:
NZ$20,000 – NZ$23,000 per year

PRIVATE TRAINING ESTABLISHMENTS (PTE): các học viện tư thục

 Tuition range:
NZ$10,000 – NZ$16,000 per year

Tuition range:

NZ$18,000 – NZ$27,000 per year

Trung tâm đào tạo tiếng Anh

Tuition: NZ$270 – NZ$400 per week

Trường cấp III

 Tuition range:
NZ$14,000 – NZ$22,000 per year

Trường cấp II

 Tuition range:
NZ$10,000 – NZ$16,000 per year
(nguồn: NZ mentor)

Related posts

Leave a Comment