IPROTEC Bảo vệ mắt khi thường xuyên sử dụng máy tính/Ipad cho bé - Ngồi trước màn hình thời gian dài. - Mắt mệt mỏi - Đỏ mắt - Khô mắt - Tầm nhìn bị han chế