Cuộc sống New Zealand Kinh nghiệm làm hồ sơ Uncategorized

Giấy tờ cần thiết cho hồ sơ định cư New Zealand

Cũng như tiêu chí của blog, bài này chỉ giới hạn kể lại quá trình chính bản thân mình đã làm hồ sơ định cư, quy trình thế nào, giấy tờ cần thiết làm hồ sơ định cư. Còn những trường hợp khác thì có thể bạn sẽ cần thêm những loại giấy tờ khác, nhưng quy trình vẫn là quy trình chuẩn của loại Skilled worker migration của IMM New Zealand. Quy trình chính tham khảo từ link sau: https://www.newzealandnow.govt.nz/move-to-nz/new-zealand-visa/work-visa/skilled-migrant-visas Khi làm hồ sơ, nếu bạn độc thân thì…

Đọc thêm