Blog Cuộc sống New Zealand Cuộc sống ở New Zealand Khác Việc làm

Tìm việc làm ở New Zealand

Dưới đây là một số trang web tìm việc làm ở New Zealand mà bạn có thể tham khảo: Nếu bạn đang ở ngoài New Zealand và tìm kiếm cơ hội việc làm thì hãy vào các trang web sau WorkHere: https://www.workhere.co.nz/ Working In New Zealand: http://www.workingin-newzealand.com/jobs… Những trang web tìm việc chuyên ngành Healthcare jobs | Kiwi Health Jobs: http://www.kiwihealthjobs.com/… Dairy farming jobs | Farm Source jobs: https://nzfarmsource.co.nz/jobs/… Education jobs | Education Gazette: https://gazette.education.govt.nz/vacancies/… Crown Research Institute jobs | Science New Zealand: https://careers.sciencenewzealand.org/home… Engineering jobs | Engineering New Zealand:…

Đọc thêm