THỜI GIAN XÉT DUYỆT VISA NEW ZEALAND
Cuộc sống New Zealand Kinh nghiệm làm hồ sơ Luật di trú

THỜI GIAN XÉT DUYỆT VISA NEW ZEALAND

 Theo thông báo từ INZ đầu tháng 5/2018 thì thời gian xét duyệt hồ sơ các loại visa của sở di trú New Zealand sẽ được thay đổi như sau (dành cho các diện chính và thời gian xét duyệt phổ biến nhất – 95%).

VISITOR – STUDENT – WORK VISA
1. Vísitor (General): 31 ngày
2. Student Visa (Fee Paying Student): 45 ngày
3. V.O.C – student visa: 28 ngày
4. Essential Work visa: 87 ngày
5. Partner of New Zealander: 5 tháng
6. Partner of Student: 74 ngày
7. Partner of Worker: 3 tháng
8. Employer Assisted Work Visa: 75 ngày
9. Open Work Visa: 42 ngày
10. V.O.C – Work Visa: 62 ngày

Thời gian xét duyệt hồ sơ visa new zealand Thời gian xét duyệt hồ sơ visa new zealand

RESIDENCE CLASS VISA
1. Partner of a New Zealander: 11 tháng
2. PR: 21 ngày
3. SMC (định cư tay nghề): 15 tháng
4. Transfer of visa to new passport: 16 ngày
5. Variation of travel conditions on a resident visa: 22 ngày

Thời gian xét duyệt hồ sơ visa new zealand

Thời gian xét duyệt thực tế có thể nhanh hoặc chậm hơn tùy vào hồ sơ và thời điểm đông hay vắng.

(Lena Lan)

 

Related posts

Leave a Comment

Contact Me on Zalo